• VK
  • odnoklassniki
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Telegram
  • viber

Рэдкалегія

Заснавальнік: 
Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Рэдакцыйная калегія

Балашэнка С.А. 
Балашэнка С.А.


-  галоўны рэдактар часопіса, дэкан юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар *;

Коваленко Е.И. 
Каваленка Я.І.


-  дырэктар НЦПІ, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (намеснік галоўнага рэдактара)*;

Батлер Э.У. 
Батлер У.Э.


-  заслужаны прафесар права Юрыдычнай школы Дзікінсана Універсітэта штата Пенсільванія, доктар юрыдычных навук, прафесар, правадзейны замежны член Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук і Нацыянальнай акадэміі навук Украіны*;

Браусов А.М. 
Бравусаў А.М.


- адказны сакратар рэдакцыйнай калегіі часопіса, начальнік упраўлення прававой інфарматызацыі НЦПІ;

Бекета В.М. 
Бякета В.М.

 

-  намеснік дырэктара НЦПІ;

Василевич Г.А. 
Васілевіч Р.А.


-  загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*;

Годунов В.Н. 
Гадуноў В.М.


-  дырэктар Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар*;

Каменков В.С. 
Камянкоў В.С.


-  загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь*;

Князев С.Н. 
Князеў С.Н.


-  дырэктар Навукова-даследчага інстытута тэорыі і практыкі дзяржаўнага кіравання Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук, прафесар*;

Курбацкий А.Н. 
Курбацкі А.М.


-  загадчык кафедры тэхналогій праграмавання факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь*;

Лопатин В.Н. 
Лапацін У.М.


-  навуковы кіраўнік (дырэктар) Рэспубліканскага навукова-даследчага інстытута інтэлектуальнай уласнасці (РНДІІУ), старшыня праўлення Карпарацыі інтэлектуальнай уласнасці РНДІІУ, старшыня міждзяржаўнага і нацыянальнага Тэхнічных камітэтаў па стандартызацыі «Інтэлектуальная ўласнасць» МТК-550/ТК-481, генеральны дырэктар Міжнароднай асацыяцыі інстытутаў інтэлектуальнай уласнасці, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі*;

Морозов А.В. 
Марозаў А.В.


-  загадчык кафедры інфармацыйнага права, інфарматыкі і матэматыкі Усерасійскага дзяржаўнага ўніверсітэта юстыцыі (РПА Мінюста Расіі), доктар юрыдычных навук, кандыдат тэхнічных навук, прафесар*;

Полякова Т.А. 
Палякова Т.А.


-  загадчыца Сектара інфармацыйнага права Інстытута дзяржавы і права Расійскай акадэміі навук, доктар юрыдычных навук, заслужаны юрыст Расійскай Федэрацыі*;

Радиванович Н.Н. 
Радзівановіч М.М.


-  намеснік дырэктара НЦПІ;

Сивец С.М. 
Сівец С.М.


-  намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь – кіраўнік Інстытута прававых даследаванняў, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт*;

Скобялко Д.К., первый заместитель директора НЦПИ 
Скабялка Д.К.


-  начальнік юрыдычнага ўпраўлення Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь;

Хомич В.М. 
Хоміч У.М.


-  доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь*;

Шаршун В.А. 
Шаршун В.А.

 

-  намеснік дырэктара НЦПІ, кандыдат юрыдычных навук.


* з іх згоды і (або) са згоды іх кіраўнікоў

Часопіс фарміруецца пры ўдзеле Кафедры ЮНЕСКА па інфармацыйных тэхналогіях і праву НЦПІ.

Адрас рэдакцыі: 220030, г. Мінск, вул. Берсана, 1а, каб. 606

Кантактны тэлефон: (017) 279-99-48

E-mail: journal@ncpi.gov.by

Pravo.by
Эталон ONLINE
Правовой форум
mir.pravo.by
Подняться наверх