• VK
  • odnoklassniki
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Telegram
  • viber

Рэдкалегія

Заснавальнік: 
Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Рэдакцыйная калегія

Чуприс О.И.
Чупрыс В.І.


-  Намеснік Главы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук, прафесар, галоўны рэдактар часопіса;

Мательский А.Ф.
Мацельскі А.Ф.


-  дырэктар НЦПІ (намеснік галоўнага рэдактара);

Батлер Э.У. 
Батлер У.Э.


-  заслужаны прафесар права Юрыдычнай школы Дзікінсана Універсітэта штата Пенсільванія, доктар юрыдычных навук, прафесар, правадзейны замежны член Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук і Нацыянальнай акадэміі навук Украіны;

Браусов А.М. 
Бравусаў А.М.


- адказны сакратар рэдакцыйнай калегіі часопіса, начальнік упраўлення прававой інфарматызацыі НЦПІ;

Василевич Г.А. 
Васілевіч Р.А.


-  загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;

Годунов В.Н. 
Гадуноў В.М.


-  дырэктар Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар;

Каменков В.С. 
Камянкоў В.С.


-  загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь*;

Князев С.Н. 
Князеў С.Н.


-  загадчык кафедры дзяржаўнага кіравання Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук, прафесар*;

Коваленко Е.И. 
Каваленка Я.І.


-  начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;

КурбацкийАлександр Николаевич 
Курбацкі А.М.


-  загадчык кафедры тэхналогій праграмавання факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь;

Лопатин В.Н. 
Лапацін У.М.


-  навуковы кіраўнік (дырэктар) Рэспубліканскага навукова-даследчага інстытута інтэлектуальнай уласнасці (РНДІІУ), старшыня праўлення Карпарацыі інтэлектуальнай уласнасці РНДІІУ, старшыня міждзяржаўнага і нацыянальнага Тэхнічных камітэтаў па стандартызацыі «Інтэлектуальная ўласнасць» МТК-550/ТК-481, генеральны дырэктар Міжнароднай асацыяцыі інстытутаў інтэлектуальнай уласнасці, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі;

Михалева Т.Н. 
Міхалёва Т.М.


-  дэкан юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук;

Морозов А.В. 
Марозаў А.В.


-  загадчык кафедры інфармацыйнага права, інфарматыкі і матэматыкі Усерасійскага дзяржаўнага ўніверсітэта юстыцыі (РПА Мінюста Расіі), доктар юрыдычных навук, кандыдат тэхнічных навук, прафесар;

Полякова Т.А. 
Палякова Т.А.


-  галоўны навуковы супрацоўнік, выконваючы абавязкі загадчыка сектара інфармацыйнага права і міжнароднай інфармацыйнай бяспекі Інстытута дзяржавы і права Расійскай акадэміі навук, прафесар кафедраў інфармацыйнага права, інфарматыкі і матэматыкі Усерасійскага дзяржаўнага універсітэта юстыцыі (РПА Мінюста Расіі) і Расійскага дзяржаўнага універсітэта правасуддзя, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Расійскай Федэрацыі;

Семашко Е.В. 
Сямашка А.В.

 

-  намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь – кіраўнік Інстытута прававых даследаванняў, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;

Сивец С.М. 
Сівец С.М.


-  старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву, кандыдат юрыдычных навук;

Шаршун В.А. 
Шаршун В.А.

 

-  намеснік дырэктара НЦПІ, кандыдат юрыдычных навук;

Хомич В.М. 
Хоміч У.М.


-  доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь.


Часопіс фарміруецца пры ўдзеле Кафедры ЮНЕСКА па інфармацыйных тэхналогіях і праву НЦПІ.

Адрас рэдакцыі: 220030, г. Мінск, вул. Берсана, 1а, каб. 606

Кантактны тэлефон: (017) 279-99-48

E-mail: journal@ncpi.gov.by

Pravo.by
Эталон ONLINE
Правовой форум
Детский правовой сайт
Подняться наверх